Onze Missie:

 

BVBA Calora streeft in hoofdzaak naar een kwaliteitsvolle langetermijnvisie met haar klanten, personeel en leveranciers.

Om dit objectief te bereiken wordt gestreefd naar een optimalisatie van onderstaande doelstellingen :

 

  • Het garanderen van een kwaliteitsvolle afwerking gedurende en na het bouwproces
  • Het garanderen en respecteren van gestelde bouwtermijnen en bereidheid tot grote servicegerichtheid
  • Het pro-actief meedenken in het bouwproces om een optimale prijs- kwaliteitsverhouding te bekomen
  • Respect in het omgaan met klanten, leveranciers en personeel
  • Energiezuinige oplossingen voorstellen met respect voor het milieu
  • Het verwezenlijken van gestage duurzame omzetgroei
  • De nodige scholingen voorzien in samenwerking met haar leveranciers voor het personeel
  • Kennis verwerven en op de hoogte blijven van vigerende relevante normen en premies
  • Beantwoorden aan gestelde kwaliteitsnormen en procedures
  • Het implementeren van een informaticastructuur welke een uniforme werkwijze en groei in de toekomst toelaat